Cofinco logo

Actueel

Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag: extra tegemoetkoming als u geen betalingsregeling kreeg

De afgelopen maanden beloofden we dat we vóór 1 juni contact met u zouden opnemen als u onterecht de kwalificatie 'Opzet/Grove Schuld' van ons kreeg.

Bron: Belastingdienst actueel voor particulier